شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
پرشین خودرو
مراسم کلیدسپاری نخستین هاوال های تولید شده در ایران
پرشین خودرو: بهمن موتور نخستین هاوال هایی که از خط تولید این شرکت خارج شد را پیش از موعد مقرر به خریداران تحویل داد.