یكشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
کلیدسپاری نخستین بورگواردهای بازار ایران
پرشین خودرو: مراسم تحویل سوئیچ خودروهای بورگوارد بی ایکس7 به نخستین خریداران این خودرو، برگزار شد.