دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
پرشین خودرو
اولین فروم بین المللی «برنامه آینده صنعت خودرو»
پرشین خودرو: این همایش با موضوع آینده خودرو؛ نوآوری ها و فناوری های نوظهور و با حضور مدیران و کارشناسان داخلی و خارجی در محل هتل پارسیان اوین برگزار شد.