یكشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
تست درایو آریزو6 در پیست اتومبیلرانی آزادی برگزار شد
پرشین خودرو: تست درایو سدان خوش ساخت چری آریزو6 در پیست اتومبیلرانی آزادی برگزار شد.