سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
پرشین خودرو
نمایش خودروهای بیسو در سومین نمایشگاه خودرو تهران
پرشین خودرو: سومین نمایشگاه خودرو تهران میزبان غرفه سیف خودرو و خودروهای بیسو تی3 و تی5 است.