یكشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
پرشین خودرو
نمایش توانمندی زیرمجموعه گروه سایپا در سومین نمایشگاه خودرو تهران
پرشین خودرو: در تصاویر این گزارش تصویری می توانید بخشی از توانمندی شرکت های تابعه گروه خودروسازی سایپا را مشاهده کنید.