دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
پرشین خودرو
خودروهای «هان تنگ» به سومین نمایشگاه خودرو تهران آمد
پرشین خودرو: خودروهای «هان تنگ» به منظور بازدید عمومی علاقمندان در سومین نمایشگاه خودرو تهران به نمایش درآمده است.