سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
پرشین خودرو
غرفه سایپا در سومین نمایشگاه خودرو تهران با تم طراحی پلتفرم خودرو
پرشین خودرو: گروه خودروسازی سایپا در سومین نمایشگاه خودرو تهران با نمایش رهام و ساینا برقی، بخشی را نیز به طراحی خودرو و پلتفرم اختصاص داده است.