دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
پرشین خودرو
جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو آغاز شد
پرشین خودرو: با برگزاری آیین افتتاحیه از 26 اسفندماه تا 17 فروردین ماه 1398 شاهد اجرای جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو برای ارائه خدمات و امداد به دارندگان محصولات این شرکت خودروسازی خواهیم بود.