سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
طرح خدمات و امداد نوروزی در جاده های کشور
پرشین خودرو: طرح خدمات و امداد نوروزی شرکت های خودروسازی در جاده های کشور در حال اجراست و امروز، مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو از روند امداد نوروزی یکی از پایگاه های سیار این شرکت در اتوبان کرج-قزوین بازدید داشت.