دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
پرشین خودرو
گردهمایی بزرگ قطعه سازان برگزار شد
پرشین خودرو: گردهمایی بزرگ قطعه سازان در هتل المپیک برگزار شد.