دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
هجدهمین نمایشگاه خودروی شانگهای به روایت تصویر
پرشین خودرو: در این گزارش تصویری می توانید نگاهی مجازی به نمایشگاه خودرو شانگهای 2019 داشته باشید.