پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
برگزاری نخستین سمپوزیوم ساخت بدنه خودرو
پرشین خودرو: نخستین سمپوزیوم ساخت بدنه خودرو BIW98 در دانشگاه صنعتی شریف برپا شد.