پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
تیبا2 برقی به نمایش درآمد
پرشین خودرو: نخستین خودرو تیبا 2 برقی در حاشیه اولین سمپوزیوم ساخت بدنه خودرو BIW98 در دانشگاه صنعتی شریف به نمایش درآمد.