پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
نخستین نمایشگاه رونق تولید با حضور ایران خودرو
پرشین خودرو: نخستین نمایشگاه رونق تولید با هدف شناسایی فرصت های ساخت داخل برگزار شد.