پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
روایتی از حضور سایپا در نمایشگاه رونق تولید
پرشین خودرو: نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید برگزار شد.