جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
از سپر تا اتاق رنگ و تولید قطعات پلاستیکی در کروز
پرشین خودرو: امروز فرصتی دست داد تا از کارخانه شماره ۳شرکت قطعه سازی کروز بازدید داشته باشیم و با مراحل تولید قطعات پلاستیکی بدنه و نقاشی قطعات خودرو آشنا شویم.