سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
پرشین خودرو
یک روز در مجموعه قطعه سازی اورند
پرشین خودرو: همزمان با روز خبرنگار فرصتی دست داد تا یک روز را در مجموعه شرکت های قطعه سازی اورند پیشرو زیر مجموعه هلدینگ رایزکو(صفادشت) سپری کنیم.