شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
پرشین خودرو
نخستین تاکسی ایران در نمایشگاه حمل و نقل
پرشین خودرو: هفدهمین نمایشگاه حمل و نقل و خدمات شهری میزبان نخستین تاکسی تهران شده است.