یكشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
نمایشگاه خودکفایی ابزار مخصوص در ایساکو
پرشین خودرو: شرکت ایساکو با برپایی نمایشگاه خودکفایی در ساخت تجهیزات و ابزار مخصوص، ابزارهای ساخته شده در این شرکت که برای مونتاژ و دمونتاژ کردن قطعات خودرو در بخش خدمات پس از فروش حیاتی است را به نمایش درآورد.