پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
نگاهی دقیق به کامیون و مینی بوس شیلر
پرشین خودرو: در این گزارش می توانید تصاویری از دو خودروی کار و تجاری بهمن دیزل را مشاهده کنید.