شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
رونمایی کاربری جدید بهمن دیزل و مراحل تولید شیلر از صفر تا 100
پرشین خودرو: روز گذشته همزمان با رونمایی از کاربری آتش نشانی بر مبنای کامیونت شیلر در بهمن دیزل، فرصتی دست داد تا از خطوط تولید این شرکت بازدید کنیم.