دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
پرشین خودرو
تحویل خودروهای آتش نشانی به شرکت فرودگاه ها
پرشین خودرو: در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران و دیگر مدیران این گروه خودروسازی، نخستین خودرو ویژه آتش نشانی فرودگاه، تجهیز شده در ایران خودرودیزل به شرکت فرودگاه ها تحویل داده شد.