پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
نشست هم اندیشی قطعه سازان با نمایندگان مجلس یازدهم
اعضای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در همایشی با هدف هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات صنعت قطعه سازی میزبان نمایندگان مجلس یازدهم بودند.