دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
پرشین خودرو
کوییک آر پلاس به روایت تصاویر
پارس خودرو نسخه آپشنال کوییک آر با نام کوییک آر پلاس را معرفی کرد.