چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
پرشین خودرو
بازدید مجازی از موزه پارس خودرو
پارس خودرو به عنوان یکی از قدیمی ترین خودروسازان ایرانی در حال تاسیس موزه ای از خودروهای این شرکت است که هر چند هنوز کاملا اجرایی تکمیل نشده است اما شما می توانید در گزارش تصویری پرشین خودرو از این موزه بازدید کنید.