دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
پرشین خودرو
فقدان سیاست گذاری، موتورسازان را « کلیک »ساز کرد

/اختصاصی/از توقف تولید هوندا 125 تا بازارسازی چینی ها در ایران؛ فقدان سیاست گذاری، موتورسازان را « کلیک »ساز کرد

گرندکس