جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
پای چه خودروهای دیگری به بورس کالا باز می شود؟ / آزمونی برای حذف تقاضای کاذب و فروش با قیمت پایه

/اختصاصی/ حذف رانت خودرو از مسیر بورس کالا!؛پای چه خودروهای دیگری به بورس کالا باز می شود؟ / آزمونی برای حذف تقاضای کاذب و فروش با قیمت پایه