سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
پرشین خودرو
رونمایی رسمی از پیکاپ آسنا توربو اتوماتیک +معرفی اولین خریدار

در هتل اسپیناس پالاس تهران انجام شد؛رونمایی رسمی از پیکاپ آسنا توربو اتوماتیک +معرفی اولین خریدار

گرندکس