چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
تسهیلات فقط مشکلات اصلی خودروسازان را به تعویق می اندازد

/اختصاصی/دبیر انجمن خودروسازان ایران:تسهیلات فقط مشکلات اصلی خودروسازان را به تعویق می اندازد