پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۷:۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷
نگاهی به قلب‭ ‬ماشین‌کاری ایران خودرو
۱۷:۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

نگاهی به قلب‭ ‬ماشین‌کاری ایران خودرو

در این‭ ‬سالن‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬سال‌های‭ ‬۸۱‭ ‬و‭ ‬۸۲‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌هایش‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۸۴‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬شده‌اند، ‬سروصدای‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬می‌رسد،‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬مدیریت‭ ‬بهینه‭ ‬انرژی‭ ‬اغلب‭ ‬از‭ ‬لامپ‌های‭ ‬کم‭ ‬مصرف‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬به‭ ‬تعمیر‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است،‭ ‬پروژکتورها‭ ‬جای‭ ‬این‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌گیرند‭.‬

ببه گزارش پرشین خودرو، در‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬سالن‭ ‬موتورسازی‭ ‬۳‭ ‬ایران خودرو که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬سی‌ان‭ ‬سی‭ ‬بلوک‌های‭ ‬سیلندر‭ ‬و‭ ‬سرسیلندر‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬می‌شوند،‭ ‬دری‭ ‬زرد‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬نرده‌ای‭ ‬شکل‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬دالانی‭ ‬باریک‭ ‬و‭ ‬پایین‭ ‬آمدن‭ ‬از‭ ‬پله‌های‭ ‬متعدد‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬۸۰۰‭ ‬متر‭ ‬مربعی‭ ‬آب‭ ‬ماستیک‭ ‬منتهی‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬جزو‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬موتورسازی‭ ‬۳‭ ‬محسوب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬قلب‭ ‬سالن‭ ‬ماشین‌کاری‭ ‬یاد‭ ‬می‌شود.

در این‭ ‬سالن‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬سال‌های‭ ‬۸۱‭ ‬و‭ ‬۸۲‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌هایش‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۸۴‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬شده‌اند، ‬سروصدای‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬می‌رسد،‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬مدیریت‭ ‬بهینه‭ ‬انرژی‭ ‬اغلب‭ ‬از‭ ‬لامپ‌های‭ ‬کم‭ ‬مصرف‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬به‭ ‬تعمیر‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است،‭ ‬پروژکتورها‭ ‬جای‭ ‬این‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌گیرند‭.‬

خط‭ ‬۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تایی‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬سیلندر‭ ‬و‭ ‬سرسیلندر‭ ‬اولین‭ ‬سالن‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬موتورسازی‭ ‬سه‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬سالن‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۸۶‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬روزانه‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬خط‭ ‬۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تایی‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬سرسیلندر،‭ ‬هفت‭ ‬ماشین‭ ‬سی‭ ‬ان‭ ‬سی،‭ ‬درخط‭ ‬۲۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تایی‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬سرسیلندر‭ ‬۳۷‭ ‬ماشین‭ ‬سی‭ ‬ان‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬درخط‭ ‬۲۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تایی‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬بلوک‭ ‬سیلندر‭ ‬۹‭ ‬ایستگاه‭ ‬کاری‭ ‬(که‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬اصلی‭ ‬خود‭ ‬دارای‭ ‬چند‭ ‬ایستگاه‭ ‬فرعی‭ ‬است‭( ‬برای‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬روان‭ ‬کاری‭ ‬بین‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬قطعه‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬خنک‭ ‬کاری‭ ‬به‭ ‬مایع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬صابون‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬مایع‭ ‬خنک‭ ‬کننده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‌خودرو‭ ‬اصطلاحا‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬آب‭ ‬ماستیک‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭. ‬فرایند‭ ‬خنک‭ ‬کاری‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬آب‭ ‬ماستیک‭ ‬برای‭ ‬بعضی‭ ‬ماشین‌های‭ ‬سی‭ ‬ان‭ ‬سی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجزا‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بعضی‭ ‬دیگر‭ ‬مانند‭ ‬ماشین‌های‭ ‬این‭ ‬سالن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مرکزی (‬سانترال) ‬انجام‭ ‬می‌شود‭.‬

در‭ ‬سالن‭ ‬سانترال‭ ‬که‭ ‬روزانه‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گردشی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیتند،‭ ‬سه‭ ‬دستگاه‭ ‬مرکزی‭ ‬برای‭ ‬سه‭ ‬خط‭ ‬مختلف‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬آب‭ ‬ماستیک‭ ‬موتور‭ ‬سازی‭ ‬۳‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‌ای‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬تجاری‭ ‬‭ ‬آماده‭ ‬می‌شود،‭ ‬با۹۰‭ ‬درصد‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬۱۰‭ ‬درصد‭ ‬مایع‭ ‬خنک‭ ‬کننده‭ ‬ترکیب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬قهوه‌ای‭ ‬به‭ ‬شیری‭ ‬تغییر‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬روزانه‭ ‬با‭ ‬دستور‭ ‬خاصی‭ ‬به‭ ‬سیستم‭ ‬تزریق‭ ‬می‌شود‭.‬

نحوه‭ ‬خنک‭ ‬کاری‭ ‬در‭ ‬خطوط‭ ‬سیلندر‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬سیلندر

پاشش‭ ‬صحیح‭ ‬مواد‭ ‬خنک‭ ‬کننده‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬منطقه‭ ‬ماشین‌کاری‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬مایع‭ ‬خنک‭ ‬کننده‭ ‬دقیقا‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬محفظه‭ ‬قطعه‭ ‬کار‭ ‬جریان‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬خنک‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬شدن‭ ‬براده‌ها‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور،‭ ‬۴۲۰‭ ‬هزار‭ ‬لیتر‭ ‬مایع‭ ‬خنک‭ ‬کننده‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬موتورسازی‭ ‬۳‭ ‬در‭ ‬مخازن‭ ‬جداگانه‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬است‭

 

.

‬یک‭ ‬سانترال‭ ‬۴۰‭ ‬هزار‭ ‬لیتری‭ ‬برای‭ ‬خط‭ ‬۵۰هزار‭ ‬تایی‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬سرسیلندر‭ ‬توسط‭ ‬چهار‭ ‬الکتروپمپ‭ ‬۳۰‭ ‬کیلوواتی‭ ‬برای‭ ‬هفت‭ ‬دستگاه‭ ‬سی‭ ‬ان‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬سانترال‭ ‬۱۲۰‭ ‬هزار‭ ‬لیتری‭ ‬برای‭ ‬خط‭ ‬۲۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تایی‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬سرسیلندر‭ ‬توسط‭ ‬پنج‭ ‬الکتروپمپ‭ ‬۴۵‭ ‬کیلوواتی‭ ‬برای‭ ‬۳۷‭ ‬ایستگاه‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬سانترال‭ ‬۲۶۰‭ ‬هزار‭ ‬لیتری‭ ‬برای‭ ‬خط‭ ‬۲۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تایی‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬بلوک‭ ‬سیلندر‭ ‬برای‭ ‬۹‭ ‬ایستگاه‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬سی‭ ‬ان‭ ‬سی‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬هفت‭ ‬پمپ‭ ‬۷۵‭ ‬کیلوواتی‭ ‬داخل‭ ‬سالن‭ ‬به‭ ‬گردش‭ ‬درآیند‭.‬

محلول‭ ‬‮«‬ودولیت‮»‬‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬دستگاه‭ ‬سانترال‭ ‬توسط‭ ‬الکتروپمپ‌ها‭ ‬از‭ ‬مخازن‭ ‬مکیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬لوله‌هایی‭ ‬وارد‭ ‬خطوط‭ ‬مختلف‭ ‬ماشین‭ ‬کاری‭ ‬می‌شود‭. ‬لوله‌هایی‭ ‬به‭ ‬قطر‭ ‬۲۴‭ ‬اینچ‭ ‬برای‭ ‬بلوک‭ ‬سیلندر‭ ‬و‭ ‬لوله‌های‭ ‬۱۶‭ ‬اینچی‭ ‬برای‭ ‬خطوط‭ ‬سرسیلندر‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬و‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬محاسبات‭ ‬رفته‭ ‬رفته‭ ‬کوچک‌تر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬ماستیک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬هر‭ ‬ماشین‭ ‬سی‭ ‬ان‭ ‬سی‭ ‬می‌رسانند‭ ‬تا‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬روان‭ ‬کنندگی‭ ‬هم‭ ‬گرمای‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬فرایند‭ ‬ماشین‌کاری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬تراشه‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬قطعه‭ ‬کار‭ ‬دور‭ ‬کند‭.‬

مراحل‭ ‬پیش‭ ‬تصفیه‭ ‬و‭ ‬تصفیه

‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬مایع‭ ‬خنک‭ ‬کننده،‭ ‬چون‭ ‬آب‭ ‬ماستیک‭ ‬آلوده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬خنک‭ ‬کنندگی‌اش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده،‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬کانال‌های‭ ‬U‭ ‬شکلی‭ ‬که‭ ‬زیر‭ ‬دستگاه،‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬دوباره‭ ‬برای‭ ‬عملیات‭ ‬تصفیه‭ ‬وارد‭ ‬سالن‭ ‬سانترال‭ ‬می‌شود‭. ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬پیش‭ ‬تصفیه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬براده‌های‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬درشت‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬تیغه‌های‭ ‬نردبانی‭ ‬شکل‭ ‬کانوایر،‭ ‬بیرون‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شوند‭. ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬دوم‭ ‬تصفیه‭ ‬توسط‭ ‬فیلترهای‭ ‬کاغذی‭ ‬با‭ ‬مش‭ ‬بین‭ ‬۸۰‭ ‬تا‭ ‬۱۰۰‭ ‬میکرون‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬روی‭ ‬قطعه‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬محفظه‭ ‬آن‭ ‬یا‭ ‬محیط‭ ‬عمومی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬مرحله‭ ‬سوم‭ ‬مایع‭ ‬خنک‭ ‬کننده‭ ‬از‭ ‬فیلتر‭ ‬کاغذی‭ ‬مکش‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬دستگاه‭ ‬بول‭ ‬فیلتر‭ ‬اتوماتیک‭ ‬با‭ ‬مش‭ ‬۳۰‭ ‬میکرون‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬خروجی‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬سر‭ ‬ابزارها‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬لوله‭ ‬کشی‌های‭ ‬جداگانه‌ای‭ ‬تا‭ ‬سر‭ ‬هر‭ ‬دستگاه‭ ‬سی‭ ‬ان‭ ‬سی‭ ‬دارد‭. ‬

مجموع‭ ‬براده‌های‭ ‬ایجاده‭ ‬شده،‭ ‬توسط‭ ‬دو‭ ‬دستگاه‭ ‬کانوایر‭ ‬افقی‭ ‬و‭ ‬عمودی‭ ‬به‭ ‬پالت‌هایی‭ ‬در‭ ‬طبقه‭ ‬بالا‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬سالن‭ ‬موتورسازی۳‭ ‬منتقل‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ذوب‭ ‬فلزات،‭ ‬ضایعات‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬منتقل‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬ساخت‭ ‬دستگاه‭ ‬پرس،‭ ‬براده‌ها‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬قالب‌های‭ ‬بلوک‭ ‬شده‭ ‬دربیاید‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬ریالی‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬ایران‌خودرو‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬از‭ ‬آلودگی‭ ‬ریزش‭ ‬آب‭ ‬ماستیک‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭. ‬

به‭ ‬کمک‭ ‬ماشین‌های‭ ‬شست‭ ‬و‭ ‬شویی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬خاصی‭ ‬در‭ ‬خطوط‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬آب‭ ‬ماستیک‭ ‬موجود‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬براده‌های‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬خاصی‭ ‬برداشته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬وجود‭ ‬پاک‭ ‬کننده‭ ‬محلول‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬روغن‌های‭ ‬محافظ،‭ ‬قطعات‭ ‬از‭ ‬زنگ‭ ‬زدگی‭ ‬نیز‭ ‬مصون‭ ‬می‌مانند‭.

از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬پاشش‭ ‬از‭ ‬غلظت‭ ‬محلول‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬صابون‭ ‬کم‭ ‬می‌شود،‭ ‬شاخص‌های‭ ‬این‭ ‬مایع‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬و‭ ‬پایش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سرریز‭ ‬روزانه‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مایع‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬غلظت‭ ‬آن‭ ‬ثابت‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬برای‭ ‬خط‭ ‬بلوک‭ ‬سیلندر‭ ‬۱۲‭ ‬هزار‭ ‬لیتر‭ ‬آب‭ ‬روغن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سانترال‭ ‬روزانه‭ ‬حدود‭ ‬۱۸‭ ‬هزار‭ ‬لیتر‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬مجموع‭ ‬آن‭ ‬۴۲۰‭ ‬هزار‭ ‬لیتر‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود‭. ‬

پایش‭ ‬شاخص‌های‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی

یکی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬اساسی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬آب‭ ‬ماستیک،‭ ‬پایش‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬شاخص‌های‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬این‭ ‬محلول‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬سانترال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬مرکزی‭ ‬ایران‌خودرو،‭ ‬نمایندگی‭ ‬Wedolit‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬موتور‭ ‬سازی۳‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬تعمیرات‭ ‬این‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬روزانه‭ ‬شاخص‌های‭ ‬کیفی‭ ‬امولسیون‭ ‬آب‌ماستیک‭ ‬مانند‭ ‬غلظت،‭ ‬PH،‭ ‬سختی،‭ ‬هدایت‭ ‬الکتریکی،‭ ‬نیتریت‭ ‬و‭ ‬نیترات‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬هفتگی‭ ‬و‭ ‬ماهانه‭ ‬تست‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬قارچ‭ ‬و‭ ‬باکتری‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬این‭ ‬محلول‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬پایش‭ ‬دایمی‭ ‬خود‭ ‬دارد‭. ‬

به‭ ‬دلیل‭ ‬وجود‭ ‬بخارات‭ ‬زیاد‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬برگشت‭ ‬آب‭ ‬ماستیک،‭ ‬در‭ ‬ساعت‭ ‬پنج‭ ‬بار‭ ‬هوای‭ ‬سالن‭ ‬سانترال‭ ‬تخلیه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هوای‭ ‬بیرون‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬طی‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬کارشناسان‭ ‬داخلی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اگزوزست‭ ‬فن‌های‭ ‬مازاد‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬ریخته‭ ‬گری‭ ‬برای‭ ‬تهویه‭ ‬محیطی‭ ‬تجهیزاتی‭ ‬ابداع‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تهویه‭ ‬هوای‭ ‬داخل‭ ‬سالن‭ ‬بسیار‭ ‬موثر‭ ‬است‭. ‬

پروژه‌های‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬و‭ ‬بهبودهای‭ ‬حاصله

پروژه‌های‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬متعددی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سالن‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ها،‭ ‬مبدل‌های‭ ‬حرارتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬ثابت‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬دمای‭ ‬سانترال‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬گرما‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تبخیر‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬مفید‭ ‬مایع‭ ‬خنک‭ ‬کننده‭ ‬تاثیر‭ ‬زیادی‭ ‬دارد؛‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۸۵،‭ ‬مخزن‭ ‬۲۶۰‭ ‬هزار‭ ‬لیتری‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬۹‭ ‬ماه‭ ‬تعویض‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بهبودهایی‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬آب‭ ‬ماستیک‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬هفت‭ ‬سال‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بتوان‭ ‬فرایند‭ ‬نگه‭ ‬داری‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬تعویض‭ ‬آن‭ ‬نیازی‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ایران خودرو‭ ‬جزو‭ ‬۲۲‭ ‬پروژه‭ ‬برتر‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭.‬

اجاره ماشین عروس
!
!
!