دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۷:۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
 نقش بهره وری منابع انسانی در بهبود کسب و کار
۱۷:۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
اجاره خودرو

نقش بهره وری منابع انسانی در بهبود کسب و کار

دقت در جذب نیروی انسانی با کیفیت و توسعه فردی و آموزش، می تواند تغییر نگرشی در پیشبرد اهداف سازمان ایجاد کند و فرآیند بهینگی در بنگاه اقتصادی و بهبود کسب و کار را به همراه داشته باشد.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از تیتربرتر؛ یزدان کرمی مدرس دانشگاه - کارشناس حوزه سیستم ها و مدیریت طی یادداشتی نوشت: نیروی انسانی بهره ور در دنیای پرشتاب تکنولوژی، می تواند نقش موثری در موفقیت هر بنگاه اقتصادی داشته باشد. بهره مندی از مدیریت پویا و اثر بخش می تواند سازمان را در مواجهه با تغییرات و تحولات محیطی در مسیرمناسب هدایت نماید.
در مفهوم سنتی بهره وری به اثر بخشی و انجام کارهای درست و کارآمدی همه عناصر در ایجاد هم افزائی تاکید شده حال آنکه با رشد نیازها، تغییرات عرصه اقتصاد، سیاست و تکنولوژی در صحنه رقابت بنگاهها، ارتقاء بهره وری همه ارکان سازمان اهمیت ویژه ای پیدا کرده و طبیعتاٌ یکی از مهترین ارکان بهره وری، سرمایه های انسانی کارآمد است.

بکارگیری مناسب مهارتها، توسعه منابع انسانی از طریق آموزشهای اثربخش، تفویض اختیار، مشارکت حداکثری منابع فکری (کارتیمی) و هم جهت کردن انرژیهای نیروی انسانی(سینرژی) می تواند در کسب و کارهای نوین، فرایند تسریع درکسب موفقیت را با سنجش و ارتقاء نسبت بین ستاده ها و نهاد ها، هموار نماید.

سطوح بهره وری از سطح فردی و با توسعه دانش، توانمندی ها و مهارتها شروع شده و با استفاده از آن در ارتقاء سطح استانداردهای زندگی وافزایش کیفیت بهره وری در شخص، تبلور پیدا می کند و به طبع آن، بهره وری را در سطح بنگاههای اقتصادی به همراه خواهد داشت. نتیجه سیر مسیر بالا به بهره وری در سطح ملی منجر خواهد شد.

بهره وری منابع انسانی از طریق آموزش مستمر در محیط کار، ایجاد عدالت (نه مساوات) در پرداختهای انگیزشی، ارزیابی عملکرد مناسب، ایجاد نظام بازخورد و افزایش انگیزش از طریق شفاف سازی کارراهه شغلی، تفویض اختیار تصمیم گیری، ایجاد نظام کارگروهی، فراهم آوردن نیازهای پیشرفت شغلی و ارتقاء سطح دانش و امنیت شغلی میسر شده و اهمیت دادن به آن می توانند موجب بالندگی و بهبود کسب و کار شوند.

دقت در جذب نیروی انسانی با کیفیت و توسعه فردی و آموزش، می تواند تغییر نگرشی در پیشبرد اهداف سازمان ایجاد کند و فرآیند بهینگی در بنگاه اقتصادی و بهبود کسب و کار را به همراه داشته باشد.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!