پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پرشین خودرو
read main data
۱۳:۵۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
رونمایی پیش نویس سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صمت
۱۳:۵۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

رونمایی پیش نویس سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صمت

طرح «تدوین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت» با مشارکت معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در حال اتمام است.

به گزارش پرشین خودرو، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در نظر دارد بر اساس محتوای غنی حاصله از طرح مذکورکه با مشارکت جمعی بالغ بر یک هزار نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف سیاست صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی، در قالب مجموعه‌ای متشکل از «سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور» به همراه بیش از دو هزار صفحه گزارش پشتیبان در 25 مجلد مجزا، تدوین شده است، مراسم رونمایی از سند موضوعه و «اندیشکده سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور» را برگزار کند.

عناوین اسناد پیش ‌گفته به شرح ذیل در سه سطح اسناد سطح کلان، بین‌بخشی و بخشی بر اساس اجزای مدل محتوایی تدوین سند، گردآوری شده است:

گزارش‌های پشتیبان سطح کلان «سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران در افق 1414»

1. گزارش مبانی نظری سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری

2. گزارش بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی

3. گزارش ترازیابی تجربه‌های سیاستگذاری صنعت، معدن و تجارت در کشورهای منتخب

4. گزارش تحلیل سیاست‌های سطح کلان حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور بر اساس اسناد بالادستی

5. گزارش روش‌شناسی و هدف‌گذاری کمی اهداف سطح کلان صنعت، معدن و تجارت کشور

گزارش‌های پشتیبان سطح بین‌بخشی «سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران در افق 1414»

6. گزارش چالش‌های صنعت، معدن و تجارت در ایران

7. گزارش آسیب‌شناسی بخش صنعت و معدن از منظر فناوری و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی فناورانه صنعت و معدن

8. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تولید از منظر تأمین مالی و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی تأمین مالی تولید در حوزۀ صنعت و معدن

9. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تولید از منظر بهره‌وری و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی بهره‌وری تولید در حوزۀ صنعت و معدن

10. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر لجستیک و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی لجستیک در حوزۀ صنعت و معدن

11. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی FDI در حوزۀ صنعت و معدن

12. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر تنظیم بازار و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی تنظیم بازار در حوزۀ صنعت و معدن

13. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر تدارکات عمومی و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی تدارکات عمومی در حوزۀ صنعت و معدن

14. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر تأمین مالی صادرات و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی تأمین مالی صادرات در حوزۀ صنعت و معدن

گزارش‌های پشتیبان سطح بخشی «سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران در افق 1414»

15. گزارش الگوی اولویت‌بندی رشته‌فعالیت‌های صنعتی و معدنی در ایران

16. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت پتروشیمی

17. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت خودرو در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت خودرو

18. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت پوشاک در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت پوشاک

19. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت داورهای پیشرفته در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت داروهای پیشرفته

20. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی

21. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت فولاد در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت فولاد

22. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنایع غذایی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنایع غذایی

23. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت تجهیزات پزشکی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت تجهیزات پزشکی

24. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت لوازم خانگی

25. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت ماشین‌سازی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت ماشین‌سازی

در پایان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی آمادگی خود را برای ارائه مشروح موارد فوق‌الذکر و تبادل نظر در خصوص انتظارات و پیشنهادات ارزشمند کارشناسان و نخبگان علمی کشور از طریق نشانی الکترونیکی info@itsr.ir اعلام کرده است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!