پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پرشین خودرو
read main data
۰۹:۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹
بازگشایی مسیر کانال سوئز
۰۹:۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

بازگشایی مسیر کانال سوئز

کشتی کانتینربر «اور گیون» که از روز سه شنبه عرض کانال سوئز را مسدود کرده بود، پس از چند روز تلاش کنار کشیده شد.

به گزارش پرشین خودرو، کانال سوئز یک مسیر کشتیرانی حیاتی برای تجارت دنیا است و حدود 15 درصد از حمل و نقل کشتیرانی دنیا را در بر می گیرد.

براساس این گزارش، کشتی کشتی بار بری اور گیون، با امنیت در مسیر تعیین‌ شده به حرکت خود ادامه می‌ دهد.

منبعی در اداره مصری مسئول این آب‌راه نیز اعلام کرد که آن بخش از کشتی که به گل نشسته بود، آزاد شد و کشتی کانتینربر «اور گیون» کنار کشیده شده است.

حدود 300 کشتی منتظر بازگشایی کانال 193 کیلومتری سوئز بودند چرا انتخاب یک مسیر جایگزین دو هفته به سفر آنها اضافه کرده و هزینه‌های کشتیرانی آنها را بالا می‌ برد.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!