دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پرشین خودرو
read main data
۱۵:۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
 تعداد روزهای پاک تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰
۱۵:۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
اجاره خودرو

تعداد روزهای پاک تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰

تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک، ۲۱ روز هوای قابل قبول و ۴ روز هوای ناسالم داشته است.

به گزارش پرشین خودرو، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 75 قرار گرفته و هوای تهران قابل قبول است.

همچنین شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته به‌طور میانگین بر روی عدد 61 قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 21 روز هوای قابل قبول و 4 روز هوای ناسالم داشته است.

تهران سال گذشته همزمان با شیوع کرونا 16 روز هوای پاک(آبی)، 226 روز هوای قابل قبول، 107 روز هوای ناسالم(خاکستری) برای گروه‌های حساس جامعه و 16 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشت.

همچنین کمترین دمای هوای تهران در حال حاضر 17 درجه و بیشترین دما 23 درجه سانتی‌گراد پیش بینی شده است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!