شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پرشین خودرو
read cache 1620424890 - 1620425053
۱۲:۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
فضای سبز میدان آزادی احیا شد
۱۲:۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
اجاره خودرو

فضای سبز میدان آزادی احیا شد

شهرداری منطقه ۹ با توجه به آسیب‌های وارده به محوطه پیرامونی برج و میدان آزادی، اقدام به احیای فضای سبز پیرامون این میدان کرده است.

به گزارش پرشین خودرو، در اواسط دهه ۸۰، بخشی از فضای سبز ضلع شمال غربی برج آزادی، تخریب و به محلی برای پارک غیرمجاز خودرو تبدیل شده بود.

با توجه به تضاد این امر با رویکرد مدیریت جدید شهری در خصوص حفظ و احیاء میراث فرهنگی و هویت ساز شهری و همچنین مخالفت جدی متخصصین و کارشناسان به مخدوش شدن منظر میدان و این بنای شاخص، شهرداری منطقه ۹ ضمن بررسی دقیق موضوع، اقدام به بازسازی این بخش بر اساس الگوی متقارن اولیه و باز گرداندن این عرصه به شهروندان کرده است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!