پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۱:۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲
قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو و سایپا در مرداد و شهریور
۱۱:۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲
اجاره خودرو
قیمت خودرو 20 تا 30 میلیون تومان در یک ماه گذشته افزایش یافت؛

قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو و سایپا در مرداد و شهریور

قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو و سایپا در یک ماهه مرداد تا شهریور امسال، 20 تا 30 میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش پرشین خودرو، در جداول زیر قیمت روز خودروهای پرفروش ایران خودرو در هشتم مردادماه امسال و 11 شهریورماه جاری مقایسه شده است و می توان میزان افزایش قیمت ها در یک ماهه اخیر بازار خودروها را با یکدیگر مقایسه کرد:
 

قیمت خودروهای پر فروش ایران خودرو
 

بررسی جداول قیمت روز خودروهای پر فروش سایپا در دوره مورد گزارش نیز از افزایش قیمت محصولات سایپا در یک ماهه منتهی به شهریورماه جاری حکایت دارد که آن را با یکدیگر مرور می کنیم:
 

قیمت خودروهای پر فروش سایپا
 

اجاره ماشین عروس
!
!
!