سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۱:۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
اعلام میزان تخفیفات بیمه شخص ثالث
۱۱:۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

اعلام میزان تخفیفات بیمه شخص ثالث

قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، میزان تخفیف ها در قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث به اختصار و به شرح زیر آمده است:

یکسال عدم خسارت 5%

2 سال عدم خسارت 10%

3 سال عدم خسارت 15%

4 سال عدم خسارت 20%

5 سال عدم خسارت 25%

6 سال عدم خسارت 30%

7 سال عدم خسارت 35%

8 سال عدم خسارت 40%

9 سال عدم خسارت 45%

10سال عدم خسارت 50%

11سال عدم خسارت 55%

12سال عدم خسارت 60%

13سال عدم خسارت 65%

14سال عدم خسارت 70%

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

یکبار خسارت مالی 20% کاهش تخفیفات

یکبار خسارت جانی 30% کاهش تخفیفات

دوبار خسارت مالی 30% کاهش تخفیفات

دوبار خسارت جانی 70% کاهش تخفیفات

سه بار خسارت مالی 40% کاهش تخفیفات

سه بار خسارت جانی 100% کاهش تخفیفات

یادآور می شود که دیگر مثل گذشته با داشتن یک بار خسارت تمام سوابق تخفیف شما از بین نمی رود و فقط مقداری از تخفیفتان کم می شود.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!