جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۰:۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400 منتشر شد
۱۰:۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
اجاره خودرو
از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400 منتشر شد

کتاب و بسته الکترونیکی مقررات صادرات و واردات 1400، راهنمای آغاز فعالیت تجارت خارجی است.

به گزارش پرشین خودرو، طی چند سال اخیر، یکی از بخش‌هایی که چندان از ثبات لازم برای شروع هر گونه کسب و کار برخوردار نبوده، بخش تجارت خارجی بوده‌ است. واقعیت این است که برای شروع هر گونه کسب و کار موفق در بازار ایران بدون شناخت از فضای کسب و کار تجارت خارجی اعم صادرات و واردات بسیار شکننده و سخت است.

به دلیل ویژگی ساختار تولیدات صنعتی ایران به دلیل تنوع پایین، وابستگی بازار داخلی به واردات رسمی و غیررسمی و همچنین تامین نیاز مصرفی کشورهای پیرامون از محل صادرات، بخش زیادی از کسب و کارهای کشورمان خواه ناخواه با تجارت خارجی پیوند خورده‌ است.

این مسئله باعث شده هرگونه تغییر در محیط تجارت خارجی ایران، شاهد تاثیر این تغییرات در سایر کسب و کارهای تولیدی و خدماتی مرتبط باشیم. یکی از منابع اطلاعاتی مهم و کاربردی برای شناخت فضای تجارت خارجی کشور، آشنایی با مجموعه مقررات صادرات و واردات جاری کشور است.

خوشبختانه جریان آزاد اطلاعات مقررات صادرات و واردات و نرخ حقوق ورودی کشور همه ساله توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به صورت فراگیر در قالب بسته ای الکترونیکی و کتاب منتشر و در اختیار علاقمندان به مباحث تجارت خارجی، ترخیص‌کاران، کارشناسان، محققان و از همه مهمتر صادرکنندگان و واردکنندگان و مرزنشینان و مدیران ارشد مناطق آزاد، تشکل ها و اتحادیه های صادراتی، صنوف و متقاضیان ایجاد کسب و کار و سفرای خارجی کشورها قرار می‌گیرد.

امسال هم همانند سنوات گذشته کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400 توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر و در اختیار علاقمندان دسترسی به اطلاعات تولید و تجارت قرار گرفته‌ است.

این کتاب تنها مرجع قانونی و معتبر اطلاعات مقررات صادرات و واردات ایران در نیمه دوم سال و همزمان با شروع کار دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران برای تمام فعالان حوزه گمرکی، امور صادرات، واردات، بیمه و حمل و نقل می‌باشد.

این کتاب دارای سه ویژگی ذیل است که چنانچه امعان نظر خریداران این کتاب قرار گیرد بی‌شک اطلاعات بسیار خوبی را در زمینه آخرین قوانین مقررات صادرات و واردات جاری کشور و نرخ حقوق ورودی سال 1400 ارایه می کند:

جامعیت کمی و کیفی: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400 از حیث ارایه کمی و کیفی از آخرین اطلاعات نرخ حقوق ورودی و قوانین مقررات جاری صادرات و واردات برای بیش از هشت هزار قلم کالا را پوشش می‌دهد. مهمترین اطلاعات قابل دسترس در این کتاب قوانین امور گمرکی و استانداردها و موافقت‌نامه های ترجیحی در تجارت دوجانبه و چندجانبه است.
در این کتاب پاسخ پرسش هایی است که فعالان صادراتی و وارداتی برای رصد فضای کسب و کار در نیمه دوم سال و برای حل مشکلات خود با آن در ثبت سفارش کالا و تجارت مرزی مواجه هستند و آنگاه در منابع اطلاعاتی غیررسمی بدنبال پاسخ آن می‌گردد.

مرجعیت: ویژگی دوم این کتاب مرجعیت است که تمام فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400 طبق مصوبه هیات وزیران و توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات تنظیم و توسط تنها مرجع قانونی انتشار کتاب، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انتشار یافته‌ است.

تسهیل: سازماندهی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400 به گونه ای است که استخراج اطلاعات مربوط به نرخ حقوق ورودی و قوانین جاری صادرات و واردات مربوط به هر فصل و قسمت در یک مجموعه بصورت الکترونیکی و جداول قابل استخراج و قابل دسترس می‌باشد.

 

کتاب مقررات صادرات و واردات

 

اجاره ماشین عروس
!
!
!