یكشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۴:۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین
۱۴:۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
اجاره خودرو
از سوی بانک مرکزی ارسال شد؛

شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین

شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین از سوی بانک مرکزی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک های ملی، ملت، تجارت، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون و خاورمیانه، " شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین " که به تصویب کمیسیون اعتباری و تایید هیات عامل این بانک رسیده است، ارسال کرد.

شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین

 

نامه بانک مرکزی

!
!
!