دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۰:۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
الزام پرداخت مالیات در اولین انتقال خودرو توسط خودروسازان و واردکنندگان
۱۰:۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
اجاره خودرو
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور مطرح کرد:

الزام پرداخت مالیات در اولین انتقال خودرو توسط خودروسازان و واردکنندگان

اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته(مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است.

به گزارش پرشین خودرو، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با اعلام این خبر ظهار داشت: با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ١٤٠٠ از تاریخ ١٣ دی ماه جاری و بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۰) قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

وی افزود: واردکنندگان و کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده انواع خودرو، ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده بر اساس ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون موصوف، به نرخ یک درصد برای انواع خودروهای تولید داخل و دو درصد برای انواع خودروهای وارداتی کنند.

!
!
!