چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۷:۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
بررسی عملکرد روسای شعب منطقه آذربایجان
۱۷:۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

بررسی عملکرد روسای شعب منطقه آذربایجان

جلسه بررسی عملکرد روسای شعب منطقه آذربایجان بانک ایران زمین با حضور مدیر امور شعب منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، رسول اسدی مدیر منطقه در این جلسه جابجایی شعبه میانه و بازسازی شعبه پارس آباد از اقدامات بهینه سازی شعب اعلام کرد و گفت: با توجه به قدمت شعبه هادی شهر، پیشنهاد تجدید بنای این شعبه نیز داده شده است و در دست اقدام است.

وی بر رعایت نظافت عمومی و بایگانی شعب به صورت مستمر تاکید کرد و افزود: با توجه به فرارسیدن ماه های پایانی سال، روسای شعب نظارت کامل بر روی ثبت چک ها در شعب داشته و حساب های مازاد نزد شعب را تعیین تکلیف کنند.

در ادامه جلسه رضا شهام فر معاون منطقه به تجزیه و تحلیل موارد مطرح شده در جلسه شورایی مدیران پرداخت و عملکرد شعب تا پایان آذرماه را بررسی کرد.

!
!
!