شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۱:۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
بررسی افزایش نرخ صدور گواهی معاینه فنی خودروها در هیات دولت
۱۱:۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
اجاره خودرو
مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور خبر داد:

بررسی افزایش نرخ صدور گواهی معاینه فنی خودروها در هیات دولت

مدیرعامل اتحادیه و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور از بررسی مجدد افزایش بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودروها خبر داد.

به گزارش پرشین خودرو، عبداله متولی از بررسی و بازبینی مجدد تعرفه خدمات صدور گواهی معاینه فنی در هیات دولت خبر داد و گفت: پیگیری‌های به عمل آمده با مسئولین ذیربط درخصوص تجدید نظر هیات محترم دولت در تعیین نرخ بهای صدور گواهی معاینه فنی در مراکز معاینه فنی خودروهای کشور در حال پیگیری است.

وی افزود: مطابق مصوبه هیات محترم دولت مقرر گردید وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی نسبت به ارسال پیشنهاد و تعیین بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه در سال ۱۴۰۱ برای طرح در جلسه هیات محترم وزیران اقدام نمایند.

!
!
!