شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۱:۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
علی روشن، مدیر روابط عمومی وزارت دادگستری شد
۱۱:۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
اجاره خودرو

علی روشن، مدیر روابط عمومی وزارت دادگستری شد

وزیر دادگستری در حكمی علی عزیز نژاد روشن را به سمت مدیر روابط عمومی و تشریفات وزارت دادگستری منصوب كرد.

به گزارش پرشین خودرو، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، در حكمی "علی عزیز نژاد روشن" را به سمت "مدیر روابط عمومی و تشریفات" وزارت دادگستری منصوب كرد.

در بخشی از حكم رحیمی خطاب به عزیز نژاد روشن آمده است: انتظار می رود در اجرای وظایف و مأموریت های محوله از جمله؛ اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها، مدیریت سایت وزارت دادگستری، تشریفات، برگزاری مراسم در مناسبت های ملی و مذهبی، برگزاری همایش ها و سمینارها و سایر امور محوله اهتمام ورزیده و كوشا باشید.

!
!
!