سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۶:۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
اعطای اختیارات كامل به مدیران عامل زیرمجموعه سایپا
۱۶:۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
اجاره خودرو
با هدف تحقق دستور 8 ماده‌ای رئیس جمهور انجام شد؛

اعطای اختیارات كامل به مدیران عامل زیرمجموعه سایپا

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مدیران گروه این مجموعه خواست كه برای تولید 650 هزار دستگاه خودرو برای سال جاری آماده شوند و تمام هم و غم خود را برای تحقق و اجرایی شدن 8 فرمان ابلاغ شده رئیس جمهور بگذارند.

به گزارش پرشین خودرو، محمدعلی تیموری در نشست با مدیران گروه خودروسازی سایپا از تك تك آنها خواست كه در راستای تحقق 8 فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، آماده شوند و برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا در سال جاری، تولید هدف گذاری شده، محقق شود.

او با بیان اینكه تا پایان سال جاری خودروسازان بایستی یك میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو تولید كنند و تحقق عدد كمتر قابل قبول نیست، گفت: ضرورت دارد مدیران گروه خودروسازی سایپا در تولید 650 هزار دستگاه خودرو كه سهم این مجموعه است به طور كامل مشاركت داشته باشند و برنامه ها به گونه ای تنظیم شود كه رشد تولید بیشتر از هدف گذاری یاد شده باشد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح كرد: یكی از موضوعاتی كه مدیران گروه باید به آن توجه كنند تولید اقتصادی است و همان گونه كه اواخر سال گذشته عنوان شد تولید اقتصادی خودروهای كوییك و شاهین برای سال جاری دنبال خواهد شد؛ برای اینكه تولید اقتصادی محقق شود تمام شركت های گروه باید بتوانند از مدیریت كارخانه ای خارج شوند و نقش مدیرعامل داشته باشند.

او با بیان اینكه برای اولین بار و با هدف چابك سازی گروه خودروسازی سایپا، تمام اختیارات به شركت های گروه تفویض می شود، تصریح كرد: مجموعه هایی كه در قالب هلدینگ هستند، باید به سمت شركت داری حركت كنند و دیگر وابسته به سایپا نباشند، استقلال در تصمیم گیری، عمل و مباحث مالی باعث خواهد شد كه گروه سریعتر به اهداف ترسیم شده و به خصوص 8 فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور برسد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: در سال جاری شركت های گروه خودروسازی سایپا به دو روش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت یك بخش مربوط به نظام طرح ریزی بودجه و دیگری نظام دانش بنیان شدن شركت ها است.

او با تاكید بر اینكه گروه باید به نظام بودجه ریزی تسلط داشته باشد و با تكیه به این مهم برنامه ریزی كند، گفت: اگر شركت ها مدیریت مالی درست داشته باشند و اعتبارات مناسب از بانك ها دریافت كنند، می توان تولید بیش از 650 هزار دستگاه خودرو در سال جاری را دنبال كرد.

تیموری با بیان اینكه ضرورت دارد، شركت های گروه خودروسازی سایپا مشكلات و چالش های خود را با سهامداران حل و فصل كنند، افزود: مبحث دیگری كه از شركت های گروه می خواهیم دانش بنیان شدن است، چرا كه این موضوع معیار ارتقا است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینكه فرآیند دانش بنیان شدن یك تا سه سال زمان می برد و این امر هیچ ایرادی ندارد، تصریح كرد: هر شركتی كه در این مسیر گام بردارد رشد می كند و در درجه بندی مجموعه بسیار اهمیت دارد در این میان اگر شركتی برنامه دانش بنیان نداشته باشد درجه اش قطعا تنزل خواهد یافت.

!
!
!