شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۰:۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
افطار مدیرعامل سایپا با كارگران خطوط تولید
۱۰:۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
اجاره خودرو

افطار مدیرعامل سایپا با كارگران خطوط تولید

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نشست دوستانه با كارگران مشكلات و چالش های آنها را شنید و تاكید كرد كه در سال جاری تمام بخش ها باید با تمام قوا و توان خود حركت كنند تا بتوان سیاست ها و اهداف تعیین شده برای این مجموعه را محقق كرد.

به گزارش پرشین خودرو، محمدعلی تیموری شب گذشته در ضیافت افطار با كارگران در خط تولید، نقطه نظرات و چالش های كه این گروه در مسیر تولید دارد را شنید و دستور حل مشكلات را صادر كرد.

در این میان از كارگران خطوط تولید خواسته شد كه با تمام ظرفیت، قوا و توان خود حركت كنند تا بتوان سیاست ها و اهداف تعیین شده دولت سیزدهم برای این مجموعه را محقق كرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینكه در سال جاری و با توجه به 8 فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور در تاریخ 11 اسفند این مجموعه باید تا پایان سال جاری 650 هزار دستگاه خودرو تولید كند، گفت: گروه خودروسازی سایپا مانند یك خانواده بزرگ است كه باید برای یك هدف تلاش كند، مهم ترین هدف این است كه مردم ایران، با شرایط بهتر و به دور از فضای واسطه گری و دلالی بتوانند خودروهای مورد نیاز خود را خریداری كنند.

او افزود: برای آنكه هدف یاد شده در سال جاری محقق شود و تولید متناسب با تقاضای بازار باشد، تمام بخش های سایپا باید همراهی كنند و هیچ كوتاهی و قصوری پذیرفتنی نیست.

تیموری تاكیدكرد: در سال جاری افزایش كیفیت خودروها مدنظر قرار گرفته است و در این خصوص ضرورت دارد تامین كنندگان قطعه و كارگران خطوط تولید توجه لازم را داشته باشند.

در این میان كارگران خطوط تولید برای افزایش تولید، رشد كیفی خودروها و تحقق اهداف ترسیم شده گروه خودروسازی سایپا، اعلام آمادگی كردند.

!
!
!