شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۳:۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
کاهش انحراف از تولید در محصولات اقتصادی شاهین و كوییك
۱۳:۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
اجاره خودرو
گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد:

کاهش انحراف از تولید در محصولات اقتصادی شاهین و كوییك

گروه خودروسازی سایپا در سال جاری سعی دارد تا انحراف از تولید را در محصولات اقتصادی شاهین و كوییك به شدت كاهش دهد و بر اساس برنامه تدوین شده، تولید این دو محصول پیگیری شود.

به گزارش پرشین خودرو، گروه خودروسازی سایپا توانست 87.35 درصد از برنامه های تولید خود در سال گذشته را محقق كند در حالی كه صنعت خودرو با سخت ترین و سنگین ترین تحریم ها روبرو است.

در برنامه تجمعی تولید گروه خودروسازی سایپا، رقم 454 هزار و 606 دستگاه هدف گذاری شده بود اما این مجموعه با تحقق 87.35 درصد از برنامه تولید، 397 هزار و 81 دستگاه خودرو تولید كرد.

یكی از مهم ترین دلایلی كه موجب شده گروه خودروسازی سایپا نتواند 100درصد برنامه خود را محقق كند به تولید ناقص خودرو بر می گردد، سال گذشته و تا قبل از تغییر مدیریت این مجموعه، 80 درصد از خودروهایی كه تولید می شد، نقص قطعه داشت و خودروها به جای آنكه به دست مصرف كننده برسد، در پاركینگ می ماند اما در این دوره تلاش شده است كه تولید خودرو با كمترین نقص قطعه صورت گیرد.

بر این اساس 90 درصد خودروهای تولید این مجموعه بدون نقص قطعه و عبور مستقیم تحویل مشتریان می شود، لذا با رویه موجود قابل پیش بینی است كه گروه خودروسازی سایپا بتواند جلوتر از برنامه تدوین شده، تولید كند.

نكته حایز اهمیت در روند تولید سال گذشته حركت به سمت كاهش انحراف از تولید است. این موضوع در محصولات تیبا (106.7درصد)، ایكس 151 (90.4 درصد) و تجاری سبك (93.5 درصد) قابل مشاهده است.

!
!
!