شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۰:۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
مامایی در صنعت خودرو!
۱۰:۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
اجاره خودرو

مامایی در صنعت خودرو!

«کمک به زادن» معنای دقیق «مامایی کردن» است؛ «ماما» تمام دانش، تجربه و حس انسان دوستانه خود را به کار می‌گیرد تا زایمانی راحت و بدون استرس را رقم بزند. اما این تمام وظیفه «ماما» نیست؛ وظیفه اصلی ماما، حفظ سلامتی مادر؛ نوزاد و ارائه خدمات به آن‌ها است.

به گزارش پرشین خودرو، در یک تحلیل توصیفی از صنعت خودرو؛ می‌توان گفت که امروزه وضع این صنعت به جایی رسیده که محتاج «زادن» است و به همین دلیل نیاز به «ماما» دارد؛ تا از درون آن کودکی بیرون بکشد! کودکی به سان سایر کودکان سالم که بتواند با آنها بدود؛ بازی کند و در جمع آنها مقبول واقع گردد! اگر این زایمان با موفقیت انجام شود می‌توان به آینده این مادر و کودک امید بست. اما اگر زایمان به بهانه‌های مختلف انجام نشود و یا «ماما» تبحر کافی نداشته باشد و حس انسان دوستانه‌اش کم باشد و یا اگر بخواهد با تعجیل «کودک» را متولد نماید؛ قطعاً این کودک در حین زایمان آسیب خواهد دید و آنگاه دیگر کار از کار گذشته و بحران بر بحران افزوده خواهد شد.
چیزی که قادر خواهد بود این زایمان سخت را آسان‌تر کند؛ وجود حس انسان دوستانه «ماما» است. این حس به مادر چنین القاء می‌کند که من هم چون شما این درد و رنج را احساس می‌کنم و برای فرونشاندن این درد و رنج در کنار شما هستم. درک چنین احساسی یعنی عمل بر اساس قاعده زرین اخلاق.
از نظر اخلاقی در هر تغییری ابتدا باید به انسان توجه داشت و حس انسان‌دوستانه کمک شایانی به پیشبرد تغییرات خواهد کرد. لذا در امر «زادن» صنعت خودرو؛ به «ماما»های متبحری نیاز داریم که پیش از آنکه «مدیر» باشند؛ بتوانند سازمان را «رهبری» نمایند.


یادداشت از احمد فرهادی

برچسب ها:
صنعت خودرو
!
!
!