شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۴:۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
ركورد تولید روزانه و هفتگی در سایپا شکسته شد
۱۴:۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
اجاره خودرو
با تولید ١٨٣٥ دستگاه خودرو در ٤ خردادماه؛

ركورد تولید روزانه و هفتگی در سایپا شکسته شد

با تولید ١٨٣٥ دستگاه خودرو در ٤ خرداد سال جاری، ركورد تولید روزانه در ٨ ماه گذشته در سایپا شكسته شد. همچنین در هفته ابتدایی خرداد، با تولید 10 هزار و 601 دستگاه خودرو، بالاترین تولید هفتگی در طول ١٢ ماه اخیر در این گروه محقق شد.

به گزارش پرشین خودرو، در راستای افزایش ظرفیت تولید و کاهش خودروهای ناقص در گروه سایپا از ابتدای سال جاری 17 هزار خودرو ناقص تکمیل شده که کاهش 40 درصدی خودروهای ناقص موجود را به همراه داشته است، به عبارتی ٤٣ هزار دستگاه خودرو ناقص موجود به ٢٦ هزار دستگاه كاهش پیدا کرده و به زودی تعداد خودروهای مذكور به ۲۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ بر همین اساس ماندگاری خودروها به مدت ٥ ماه كاهش یافته است.

در رابطه با تولید تجمیعی گروه خودروسازی سایپا، در طول سال ۱۴۰۱ نزدیك به٧٠ هزار دستگاه خودرو تولید شده است كه بر اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش تاكنون ١٠٣ درصد برنامه محقق شده كه از این تعداد تولید، حدود ٦٣ هزار دستگاه بر اساس تولید به صورت نرخ عبور مستقیم حدود 90 درصدی انجام شده است.

!
!
!