شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۴:۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
بانک مرکزی، سقف و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو را مشخص می کند
۱۴:۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

بانک مرکزی، سقف و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو را مشخص می کند

سقف ارز قابل تخصیص و نحوه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات خودرو، با رعایت اولویت تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

به گزارش پرشین خودرو، براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، سقف و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو با رعایت اولویت‌های ارزی تعیین خواهد شد و بانک مرکزی باید منشاء ارز واردات خودرو را تایید کند.

تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالا‌های اساسی و ضروری تعیین خواهد شد.

طبق ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو، تأیید منشأ ارز موردنیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، از الزامات اساسی در ضوابط واردات خودرو خواهد بود.

بر همین اساس، به منظور جلوگیری از دپوی خودرو در بنادر، از ورود خودرو به مرز‌های جغرافیایی کشور قبل از طـی مراحل قانونی از جمله تعیین سقف و نحوه تخصیص ارز واردات خودرو با رعایت اولویت‌های ارزی انجام می‌شود، جلوگیری خواهـد شد.

!
!
!