شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۰:۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
تذکر سازمان بازرسی به وزارت صمت بابت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
۱۰:۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

تذکر سازمان بازرسی به وزارت صمت بابت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر صمت نسبت به نابسامانی در نحوه قرعه کشی و تغییر اسامی برندگان اصلی و رزرو تذکر داد.

به گزارش پرشین خودرو، در این نامه تاکید شده که عملکرد وزارت صمت منتج به تشویش اذهان عمومی شده است:

 

اخطار به وزارت صمت

!
!
!